GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50561
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Moa
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort isranddelta med toppflate 102 m o.h. I nordvestre del av deltaet stikk fjellet fram. Det er truleg at det kan vere ein fjellterskel som stikk fram under avsetninga i nord. Dette bør undersøkast med seismikk eller boringar. ÅSV driv massetak i avsetninga som er bygd opp av godt sortert og lagdelt sand og grusmateriale med noko stein. Vidare uttak kjem i konflikt med hustuftene til ein vikinggard som ligg på toppflata. Videre drift i kile inn mot midten av avsetningen. Årlige uttak: 10-15.000 kbm.

Bilder
1. Forekosmten sett fra sør


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse