GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50563
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Volldal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av ei breelv/elve/skredvifte som ligg over meir sortert breelvmateriale. Snitt i mindre vegskjeringar viser sotert sand, grus og stein. I vifta er det mindre godt sortert materiale og svært grovt. Fyllmasseressurs. 2008: Førekomstne er så å si nedbygd, og lite aktuell for nye uttak.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse