GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50565
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Teigen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein terrasse bygd opp av breelvmateriale. Overflata ligg ved 70-75 m o.h. Ikkje gode snitt. Vegvesenet sine observasjonar går ut på at underst er det finsand. Over sanden er det sortert og lagdelt grov sand, grus og stein. Topplaget er oppbygd av sand grus og stein med mykje blokk. Nokre blokker er svært store.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse