GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50567
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øygard
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av ei stor breelv/elveskredvifte og ein liten elveterrasse. Det er teke ut ein del massar frå vifta. Snittet viser dårleg sortert materiale av sand, grus, stein og blokk. Best eigna som fyllmassar. I terrassen er det ikkje snitt, men førekomsten inneheld truleg sorterte massar.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse