GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50575
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kroken
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte, avsett av Krokelvi. Rotpunkt omlag 75 m o.h. Eit massetak sør for Krokelvi syner grus, sand og blokk. Massane er svakt lagdelte. Finmaterialet (silt og leir) er vaska vekk under sedimentasjonen, men det er truleg silt/leir i botnen. Skrålaga heller mot vest-sørvest. Vifta er blokkrik på overflata, særleg mot rotpunktet. Fjellblotningar nær rotpunktet tyder på mindre tjuknad, medan i distale delar er avsetninga 20-25 m tjukk. Nord for Krokelvi ligg truleg tilsvarande massar, men tjukna på førekomsten er truleg mindre enn på sørsida av elva. 2008: Uttak kan vere aktuelt til lokale føremål, men førekomsten blir vurdert som lite viktig.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse