GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50579
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide/Skjolden
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning som ligg ved munningen av Fortundalen. Avsetninga demmar opp Eidsvatnet (3 m o.h.). Snitt syner sortert og lagdelt sand/grus på nordsida av elva. På sørsida av elva er det meir moreneprega materiale under lagdelt og sortert sand og grus. Nokre stader er det eit tynt marint lag over avsetninga. 2008: Arealkonfliktar gjer at uttak er lite sannsynleg.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse