GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50581
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Meljane
(Sist oppdatert 04.jul.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning etter ein bre ut Mørkrisdalen. Høgste terrasseflate på austsida av dalen ligg 101-103 m o.h., og er truleg marin grense i området. Avsetninga er samanhengande tvers over dalen, berre gjennomskoren av Mørkriselva. Terrassen på vestsida av elva er truleg ein erosjonsterrasse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse