GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50583
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bolstad
(Sist oppdatert 04.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning etter ein bre ut Mørkrisdalen. Høgste terrasse i aust, 101- 103 m o.h.(marin grense). Samanhengande tvers over dalen, berre gjennomskoren av elva. Dei største lausmasseakkumulasjonene ligg på austsida av elva, der overflata skrår jamt opp frå elva. Førekomstn er stor, men mykje av den er nedbygd.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse