GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50585
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flikki
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein del av ei breelvavsetning som det ligg restar att av i mindre mengder fleire stader i dalen under 120 m o.h. Massane kan brukast i vegar og fyllingar, og visse parti kan nyttast til støypesand.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse