GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50587
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgemoen
(Sist oppdatert 02.jul.1992)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med terrasseflate omlag 90 m o.h., bygd opp framfor ein bre i Jostedalen, opp til, eller kanskje noko over dåverande havnivå. Det er uttak av sand og grus 3 stader på førekomsten. Snitta syner lagdelt sand og grus med noko stein og blokk, samt eit grovt topplag som er omlag 1 m tjukt. Sjølv om mykje av førekomsten er dreve ut, blir den vurdert som meget viktig.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse