GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50589
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidsneset
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er truleg ein randmorene avsett framfor ein bre ut Fortuns- og Mørkrisdalen. Eit snitt i ei vegskjering syner at avsetninga inneheld grus, sand og stein. Førekomsten er avsett under tidlegare havnivå og inneheld truleg finstoff, men dette er ikke påvist på førekomsten. Førekomsten er dekt av ras- og skredmateriale ved fjellfoten.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse