GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50591
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skagen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte avsett av Bergselvi frå aust. Vifta har rotpunkt om lag 55 m o.h., og overflata heller svakt mot nordvest. Det er ikkje funne snitt i avsetninga som er dekt av dyrka mark og landbruksbygningar.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse