GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50593
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Yttri
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei breelvvifte med rotpunkt omlag 50 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men mindre blotningar mot Fortunselva syner blokk, stein og grus. Lite aktuell for uttak av massar.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse