GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50595
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fortun
(Sist oppdatert 07.apr.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei frontavsetning avsett framfor ein bre ut Fortunsdalen. Framskråninga (proksimalskråninga) står i ras og er truleg ei sekundær form etter at elva har erodert i avsetninga. Bakskråninga (distalsskråninga) og dels toppen av avsetninga er dekt av rasmateriale. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men små blotningar ved vegen syner sortert og lagdelt materiale med dominans av sand og grus. Lite finstoff. Steinen er en del avrundet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse