GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50597
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Drægni
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein erosjonsrest etter breelv- og marine avsetningar. Eit mindre snitt i terrasseskråninga på gnr. 1 viser lagdelt og godt sortert sand og grus med noko stein. Under utgraving av tomt til driftsbygning kom grunneigaren ned i lagdelt materiale, dominert av finsand. Det er derfor lite truleg at avsetninga eigner seg for større uttak. Dette må nærare undersøkjast. I dag er avsetninga nedbygd og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse