GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50599
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvevifte avsett av Legeelvi frå sør. Frå riksvegen mot rotpunktet er vifta blokkrik på overflata. Mellom riksvegen og Fortunselva er truleg finare fraksjonar avsette, og denne delen av vifta er oppdyrka. Mindre blotningar syner at vifta inneheld humus, og materialet er såleis eigna som fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse