GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50601
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauge
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin terrasse med toppflate om lag 15 m o.h. Eit mindre snitt i terrasseskråninga mot Mørkriselva syner at førekomsten inneheld lagdelt grus/sand med noko stein. Under dei grovare laga (grus/sand) finst truleg silt/leir. Avsetninga er dekt av dyrka mark og landbruksbygningar.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse