GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50603
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er truleg ein rest etter eit sandurdelta bygd opp framfor ein bre i Mørkrisdalen, etter at breen hadde eit opphald i den generelle tilbakesmeltinga. Overflata har ei jamt skrånande overflate frå om lag 70 til om lag 50 m o.h. Det er ikkje funne godt snitt i avsetninga, men mindre blotningar i ei vegskjering syner sortert grus, sand og stein.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse