GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50605
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mørkrid
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein marin breelvavsetning med terrasseflate 95-100 m o.h. Avsetninga er truleg ein rest etter ein større avsetning som er fjerna ved elveerosjon. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, som er dekt av landbruks-bustader, dyrka mark og skog.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse