GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50607
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Larsamoøy
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein mindre, marin breelvterasse med toppflate 100 m o.h. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, men i terrasseskråninga mot Mørkriselva er det observert stein, grus og sand i den øvste delen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse