GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50609
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mørkrisøyane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterasse bak eit dalnes på vestsida av Mørkrisdalen. Toppflate 95-100 m o.h. Avsetninga er truleg ein rest etter ein større avsetning som seinare er fjerna ved elveerosjon. Eit snitt i eit lite massetak syner sortert grus, sand og stein med nedrasa blokker.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse