GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50613
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skår
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterrasse med toppflate omlag 130 m o.h. (marin grense). Avsetninga er truleg liten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse