GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50617
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røsslyngbakkane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein frontavsetning avsett framfor ein bre i Jostedalen. Avsetninga er avgrensa oppover av ei mindre terrasseflate 99 m o.h. (marin grense) og nedover av ein erosjonsterrasse med toppflate 20-25 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men mindre snitt i vegskjæringar syner grus og sand med stein og blokk (0,5 m i diameter). Førekomsten er dekt av bustadfelt, dyrka mark, landbruksbygningar og ei kyrkje.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse