GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50621
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hausamoen
(Sist oppdatert 02.jul.1992)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta bygd ut i den postglasiale "Jostedalsfjorden", terrasseflate 78 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten som er dekt av furuskog. Mindre blotningar syner sortert sand og grus med innslag av silt.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse