GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50625
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leirmo
(Sist oppdatert 02.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassen aust for Leirmo er truleg ein rest etter eit delta bygd ut av Leirdøla i den postglasiale "Jostedalsfjorden" (71-74 m o.h.). Ved riksvegen aust for Øygardsholet er ein mindre terrasse der grus, sand og silt- laga fell mot sør og truleg er avsett av breelva frå Jostedalen. Seinare har Leirdøla bygd ut den blokkrike vifta som er dekt av lauvskog.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse