GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50629
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storaholten
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Under mindre breframstøyt etter maksimal utbreiing kring 1750, avsette Fåbergsstølsbreen fleire randmorener som hovudsakleg inneheld breelvmateriale. Under tilbake-smeltinga av breen frigjorde breen store smeltevassmengder og spylte fram breelvmateriale i dalbotnen. Området har stor verneverdi avdi det er eit viktig referanseområde for botanikk og kvartærgeologi.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse