GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50631
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mjelvær
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mellom grandane og brevatnet har smeltevatnet frå Nigardsbreen i avsmeltingsperioden etter 1750-framstøytet avsett breelvmateriale. Breen har i denne perioden hatt mindre opphald eller framstøyt og skubba fram randmorener som hovudsakleg inneheld breelvmateriale. Området har høg verneverdi og er eit viktig naturdokumentarisk område med verdi for forskning og undervisning (og er soleis eit av dei viktigaste referanseområda for plantesuksesjonar i skandinavia).


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse