GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50633
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furehaugen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei breelvavsetning med høgste terrasseflate omlag 100 m. Førekomsten syner lagdelt og sortert grus og sand (ved Furehaugen er eit snitt som syner om lag 2 m sand og grus over 0.5 m leir som ligg på fjell).


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse