GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50635
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjørlaug
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvavsetning med høgste terrasseflate omlag 120 m o.h. og lågare erosjonsterrassar. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse