GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50639
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjøhellermyr
(Sist oppdatert 06.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsett i le av Tverrberghammaren. Overflata er dekt av dyrka mark og myr. Størstedelen av massane ligg under grunnvassnivå, og oppstikkande knausar tyder på mindre tjuknad. Massar berre 0,5-1,5 m over grunnvasstand.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse