GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50641
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moane
(Sist oppdatert 06.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsett framfor ein bre i Veitastronddalføret. Avsetninga er blokkrik på overflata, men under er det truleg finare massar av sand og grus. Eit mindre massetak ved idrettsplassen syner øverst 0,5-1 m blokk og steinrikt materiale med 1,5-2 m med stein, grus og sand under.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse