GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50643
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvrabømoen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er to marine breelvterassar, den øvste med toppflate om lag 125 m o.h., og vart avsett i ein periode i isavsetninga då smeltevatnet rann over passområdet ved Galden, og ikkje mot Årøy slik som i dag. Dette skuldast truleg ei istunge frå Veitastrondsdalføret i Hafslovatnet som demde for den noverande dreneringsvegen. Den nederste terrassen er truleg ein erosjonsterrasse (og har ei jamt hellande overflate ut dalen, om lag 75 m o.h.). Terrassen på 70-75 m der massetak 1 og 2 ligger er den mektigste og viktigste for framtidig uttak.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse