GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50645
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikabakken
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elve/flaumskredvifte avsett av Vikaelvi frå aust. Vifta skrånar bratt frå rotpunktet 225 m o.h. ned mot Veitastrondsvatnet. Snittet i massetaket syner svakt lagdelte, sorterte massar, noko som tyder på relativt stor vassføring og hurtig sedimentasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse