GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50647
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvregardstølen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er ei elvevifte, og eit mindre snitt ved vegen syner blokk, stein og grus. Dårleg sortert, kanta og kantrunde materiale. Fyllmasse og vegmateriale. Mindre mengder, der grus og sand dominerer, men også stort innhald av stein og noko blokk. 200-300 m lengre søraust er det også ei elveskredvifte med grovt, noko sortert materiale som ikkje er teke med i volumoverslaget.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse