GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50649
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øynane
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er eit breelvdelta (dalfylling) frå Stølen til Nes, men området mellom Stølen og Øynane er best eigna til masseuttak. Området står delvis under vatn under flaum og grunnvasstanden varierer med vasstanden i elva. (Massane verkar som naturleg elveforbygging. Statens vegvesen har drive uttak av grus og sand ved Stølen. Massane er nytta til vegføremål).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse