GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50651
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellemoøy
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein marin breelavsetning med terrasseflate omlag 70 m o.h. Avsetninga inneheld stein, grus og sand. Det vart teke ut massar til utbetring av vegen etter flaumen 15/8 1979. 2008: Det er teke ut noko masse i overkant av terrassen (også fast fjell).


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse