GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50653
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Utladalen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei elve/flaumskredvifte med rotpunkt omlag 280 m o.h. Ikkje snitt. Vifta er dekt av store blokker (1-2 m3) som vil vere til hinder for uttak av massar dei fleste stader. Kanta materiale, korttransportert.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse