GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50655
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storedalsgrandane
(Sist oppdatert 01.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalfyllinga mellom Stegaholtbreen/Lodalsbreen og Fåbergstølen er 5-6 km lang og 8-900 m brei. Breelva har fleire laup over førekomsten, og laupa skiftar under flaumperiodar. I nord er overflata dominert av runda blokk, stein og grus. Materialet vert gradvis finare mot sør (distalt) og i området ved Fåbergstølen er det dels silt/leir (distale delar av førekomsten har truleg vore eit mindre sedimentasjonsbasseng der finare kornfraksjonar er avsette). Området er dels nytta til sumarbeite.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse