GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50657
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skardamo
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein marin erosjonsterrasse med toppflate omlag 20 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i avsetninga, men førekomsten er stein- og blokkrik på overflata. Ein traktorveg fører fram til førekomsten. 2008: Førekomsten er oppdyrka.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse