GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50661
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvåle
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein marin breelvterrasse med toppflate omlag 60 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten og tjukna er truleg liten (førekomsten er dekt av dyrka mark og landbruksbygningar).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse