GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50667
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fåberg
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i breelv/bresjøavsetning. Materialet er godt sortert sand, grus og stein. Noko avrunda stein. Mot elva er massane sand og finsand. Mot vegen inneheld massane 50% sand, 40% grus og 10% stein. Ein del av massane er gått til støypesand, men mesteparten er nytta til vegmateriale og fyllmasse. Materialet langs vegen er berre eit tynt dekke over fjell. Fjellet kjem fram inne i massetaket. Grus-ressurser og ved Fåbergsøyane- elvesletta. Flaumskredvifter. Tjukke morenelag ved Øvre Fåberg.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse