GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50669
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklemyr
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Oppdyrka og bebygd elveslette. Elva går over heile elvsletta i flaumperioder. Massar vert teke ut i nordenden av sletta. Fleire store skredvifter på vestsida.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse