GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50671
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsenstølen
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ryggforma erosjonsrest etter ei større vifteforma avsetning. Materialet er relativt dårleg sortert, og inneheld noko finstoff. Ingen tydeleg lagdeling. Kantrunda stein dominerar. Fyllmasseressurs. Det er fleire skredvifter på austsida av dalen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse