GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50673
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austerdalen
(Sist oppdatert 30.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalbotnen i Austerdalen er dekka av ein sandur. Inneheld grovt materiale i overflata, men også ein del sand og grus. 1-2 m over grunnvassnivå. I dalbotnen er det også ei rekkje moreneryggar. Lengst syd ligger bresjø/innsjøavsetning, en lateralterrasse, 10-15 m høy, bygd opp av sortert sand og grus. I en lavere del av terrassen er det mest finsand og silt. Ikke synlig lagdeling. 2008: Førekomsten er ikkje besøkt, men vurderast som lite viktig grunna verneinteressar.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse