GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50675
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tungestølen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor elveslette bygd opp av sand, grus og stein. Lagdelt og godt sortert materiale. 1-2 m over grunnvassnivå. Kantrunda og runda stein dominerer. I Langedalen er det også ei elveslette, delvis dekka av myr.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse