GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50677
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen, Leirdal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseforma avsetningar med godt sortert og lagdelt materiale. Nokre inneheld mykje finsand, som tyder på at materialet er avsett i eit vassnivå. Terrasse ved garden inneheld noko grovare sand og grus. Avsetninga ved Moen inneheld fleire meter finsand over morenemateriale.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse