GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50679
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solvi
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifteforma avsetning, dominert av sand. Mykje finsand, med mindre gruslag innimellom. Bebygd og jordbruksland. Truleg lite eigna for uttak.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse