GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50681
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lodalsflatane
(Sist oppdatert 02.jul.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale og ein del utvaska morenemateriale langs med Lodalselva. Elles ligg det tildels eit tjukt morenelag i dalbotnen. Ikkje veg. Lite aktuell for uttak grunna lokaliseringa.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse