GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50683
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leri
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning. Mektighet 15-20 m. Forekomsten ligger oppover dalsiden mot sørøst med varierende mektighet som er vanskelig å arealavgrense. Viktig lokal ressurs til vegformål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse