GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50685
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerde
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor elveslette dekt av jordbruk og skog. Det vert teke ut ein del massar langs elvebredda. Sand, grus og stein dominerer. Steinane er godt avrunda. I overflata er det ein del slam frå overflaumingar. Ved barneskulen ligg det ein liten steintipp.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse